Maksmail
O Maksmailu

Maksmail je podjetje z majhno vendar močno ekipo, ki jo odlikujejo znanja z različnih področij, med katerimi je ključna specializacija za izvajanje poštnih storitev. Večletne izkušnje so zagotovilo za profesionalen pristop in prilagodljivost najrazličnejšim izzivom.

Liberalizacija poštnih storitev v Sloveniji

Poštne storitve so bile ene zadnjih, če ne celo zadnje, kjer je bila omogočena liberalizacija in s tem možnost večjega števila ponudnikov. Več ponudnikov pomeni večja konkurenčnost in večja možnost izbire, posledično tudi in predvsem nižje stroške.

Maksmail je bilo v Sloveniji prvo podjetje z dostopom do javnega poštnega omrežja. Od leta 2011 smo si pridobili veliko število zadovoljnih strank.

Liberalizacija poštnih storitev v EU

Kot vse na tem svetu, se tudi poštne storitve spreminjajo in prilagajajo. V državah EU so v celoti ali delno privatizirane. Spremembe so se zgodile tako pri pripravi (sortiranje, usmerjanje), kot pri vročanju, vse z namenom povečati učinkovitost. Poštni operaterji so vedno bolj prisotni pri ekspresnih in logističnih storitvah, hkrati pa se pojavlja trend internacionalizacije tega sektorja. Velik vpliv na razvoj poštnih storitev imajo tudi nove tehnologije in samo okolje, v katerem deluje posamezen poštni operater. Nove storitve so vezane na elektronsko poslovanje, upravljanje s podatkovnimi bazami, hibridno pošto, novimi načini usmerjanja, pripravi in združevanju pošiljk ter sledenju.

Prihodnost poštnih storitev

V prihodnosti bomo morali biti poštni operaterji še bolj usmerjeni k uporabnikom, bolj kot kdaj koli prej. Razvijale se bodo storitve z dodano vrednostjo, kakovost storitev bo vezana na potrebe uporabnikov. Nadaljevala se bo modernizacija poslovanja, izvajala se bo racionalizacija in optimizacija, izboljšala se bo kakovost, zanesljivost in hitrost, uvajale nove storitve, ...