Maksmail
Trg poštnih storitev se spreminja

15. decembra 1997 je bila sprejeta Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve.

20. februarja 2008 je bila Direktiva 97/67/ES spremenjena z Direktivo 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti.

Z omenjenima direktivama so bile vzpostavljene smernice za liberalizacijo trga poštnih storitev po posamezni članicah Evropske unije.

Maksmail prinaša revolucijo

Maksmail je prvo podjetje v Sloveniji, ki je že leta 2011 v svoj poslovni proces implementiralo možnosti, ki jih je iz Direktive 97/67/ES in Direktive 2008/6/ES v Republiki Sloveniji povzel Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2). Od takrat Maksmail razpolaga s celotno nacionalno javno poštno infrastrukturo in zagotavlja ustrezno alternativo.

Več pošte za vaš denar

Specializirali smo za izvajanje poštnih storitev za stranke, ki imajo ti. masovne poštne pošiljke. Naša formula je enostavna, več imate poštni pošiljk, večji prihranek vam lahko zagotovimo.