Maksmail
Maksmail
O Maksmailu
Maksmail je družba z ekipo strokovnjakov z različnih področij: ekonomije, prava, statistike, in logistike. Vse odlikujejo večletne izkušnje s poštnega področja, kar zagotavlja profesionalen pristop k reševanju poštne problematike in uresničitvi vseh zastavljenih nalog. Premoremo veliko znanja in izkušenj na področju dela s poštnimi pošiljkami vseh vrst.

V preteklih letih smo bili priča vstopu novih ponudnikov na področje stacionarne  in tudi na mobilne telefonije, kjer se je najprej razbil monopol velikih državnih podjetij, ki so jih imele v lasti velike državne mreže. Naše podjetje, ki je vrsto let prisotno pri razvoju poštnih mrež, merjenju kakovosti poštnih mrež, pri optimizaciji poštnih mrež, pri uvajanju prioritetnih in ne prioritetnih poštnih storitev, se v Sloveniji kot prvo in tudi edino loteva dostopa do javnega poštnega omrežja. Po direktivi 97/67/ES in 2008/6/ES Direktorata za pošto pri Evropski komisiji se s 1. januarjem 2011 liberalizira trg poštnih storitev tudi na področju do sedaj rezerviranih poštnih storitev.

Poštne storitve se v državah članicah Evropske unije spreminjajo, in sicer iz prvotne predelave pošiljk k tržno usmerjenem poslovanju. Poštne storitve so ponekod v celoti ali delno privatizirane. Spremembe so se zgodile pri sortiranju in vročanju, vse z namenom povečati učinkovitost. Poštni operaterji so vedno bolj prisotni pri ekspresnih in logističnih storitvah, hkrati pa se pojavlja trend internacionalizacije tega sektorja. Velik vpliv na razvoj poštnih storitev imajo tudi nove tehnologije in samo okolje, v katerem deluje posamezen poštni operater. Nove storitve so vezane na elektronsko poslovanje, upravljanje s podatkovnimi bazami, hibridno pošto, novimi načini usmerjanja, pripravi in združevanju pošiljk ter sledenju.

V prihodnosti bodo poštni operaterji morali biti poštni operaterji usmerjeni k uporabnikom bolj kot kdajkoli prej. Razvijale se bodo storitve z dodano vrednostjo, kakovost storitev bo vezana na potrebe uporabnikov poštnih storitev. Nadaljevala se bo modernizacija poslovanja, obnova poštnih kapacitet, izvajala se bo racionalizacija in optimizacija poslovanja, izboljšati bo potrebno kakovost poštnih storitev, povečati zanesljivost in hitrost, uvajati nove storitve in širiti dostopnost poštnega omrežja.
Maksmail d.o.o.
Likozarjeva ulica 1
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 47 37 470
F: +386 1 47 37 010

E: info@maksmail.si